Skumisolering jämfört med  traditionell isolering

Traditionell isolering

Skumisolering

Lufttäthet

Glasull och cellulosa kan jämföras med en yllekofta - när det inte blåser så håller den dig varm. Men när det gör det så blåser det rakt igenom oavsett tjocklek och gör det svårt att behålla värmen.

Skumisolering fungerar som en vindtät jacka som håller dig varm. Den stoppar effektivt luft att passera igenom.

Anpassning till olika former och utrymmen

Glasull och cellulosa är inte helt lätt att installera. Om du lägger ihop alla
utrymmen som inte blir helt isolerade, så kan det motsvara ett hål som är lika stort som en basketboll vilket i sin tur gör att luften som kan passera under ett dygn kan fylla två varmluftballonger!

Skummet expanderar 100 gånger sin ursprungliga volym vilket gör att det blir 100% tätt runt t.ex. Installationer, utan hålrum - vilket garanterar maximal prestanda gällande termisk resistans och lufttäthet.

Skydd mot fukt och mögel

Glasull och cellulosa kan absorbera och lagra vatten. Vattnet stannar i materialet och orsakar skador på byggnaden samt isoleringsförmågan reduceras. Här finns förutsättningar till bildandet av mögel.

Skumisolering lagrar inte vatten istället låter det vatten och fukt torka ut helt ur materialet.

Innehåll av farliga ämne

Dom flesta glasull och cellulosa produkterna innehåller formaldehyd
Samtidigt förbrukas väldigt mycket energi vid tillverkningen av t.ex. glasull. Borsalt som är en av ingredienserna i cellulosa har visat sig mycket kontroversiellt inom miljökretsar för dess inverkan på hälsan

Skummet innehåller inte formaldehyd, hCFC-, CFC- eller hFa- gaser och emitterar således inga gifter.

Skydd mot ohyra

Glasull och cellulosa kan ibland bli helt ockuperade av insekter och vissa
gnagare vilka gärna bygger bo eftersom luftombyte finns.

Skumisolering är helt ointressant för ohyra då den inte innehåller något ätbart, för t.ex gnagare, termiter eller andra kryp. Skummet är ej heller speciellt intressant att bygga bo i.

Hållbarhet

Glasull och cellulosa som är oskyddad kan deformeras av gnagare, andra insekter och fukt.

Slutet-cell skum bidrar till byggnadens hållfasthet. Skummet härdar till ett styvt material som är svårt att deformera.

Räkna ut hur mycket kan du spara jämfört med traditionell isolering

Få skäddarsyrdd offert

Två typer av skumisolering för olika användningsområden

Öppen cell
Skumceller är inte helt stängda
Luftbarriär
Billigare
Lätt
Högre U-värde
Inte en fuktångsspärr
Utmärkt ljudisolering
Mjuk och flexibel
Skumceller är
stängda
Skum med högre densitet
Dyrare
Hård och hållbar
Lägre U-värde
Ångspärr och fuktspärr
Deformeras ej över tiden
Utmärkta termiska egenskaper
Sluten cell

Korrekt isolering är den viktigaste aspekten av ditt hem och vi är här för att se till att du får det rätt.

Det är mycket lättare än du tror att få till stånd det bästa och lättaste samarbetet med hantverkare.  Ibland är det bara så enkelt som att ta kontakt!